EN

MENÜ

HİZMETLERİMİZ

Üretim

Ana üretim süreçlerimizin bir kısmı Şirket içerisinde yürütülürken bir kısmı ise paydaşlarımız eliyle yürütülmektedir.

Ancak, paydaşlar tarafından yürütülen üretim süreçlerinde başarılı olabilmemizin koşulu, sözkonusu süreçleri iç bünyede de başarılı bir şekilde yürütebilme kabiliyetimizin olmasıdır. Nitekim, tüm süreçlerin iç bünyede yürütülebilmesi için gerekli altyapı, teknik ekipman ve cihazlar ile nitelikli personel mevcuttur. Dikim, yıkama ve desen grubu üretim süreçlerinde paydaş koordinasyonu proaktif bir yaklaşımla yürütülmektedir. Planlama, Uygulama, Denetim ve Önlem alma şeklindeki PUKO döngüsü etkin bir şekilde uygulanmakta ve sürekli geliştirme yaklaşımından taviz verilmemektedir.

TASARIM;

Kimi zaman müşteriden gelen eskizler, prototipler, numuneler veya bizzat yapılan interaktif tasarım seansları ile tasarım süreci Alan Moda ve Müşteri işbirliğiyle ortaya çıkmaktadır.

PLANLAMA;

Hız ve zamanındalık Alan Moda’ da planlama fonksiyonun temel performans parametrelerindendir. Ürün Geliştirme Grubunun tam koordinasyon ve senkronize çalışması ile hızlı çalışma yanında zamanındalık ve terminlere uyum oldukça yüksek seviyede yürütülmektedir.

MODELLEME;

Uzman ekiplerin görev yaptığı modelleme süreçleri ve ilgili alt süreçler, sonraki süreçlerin etkinliğini artıracak ve ürünlerin tasarım aşamasında tam olarak hayal edilenin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak şekilde yürütülmektedir.

DİKİM;

Dikim işlemlerinin tasarıma uygun ve istenen kalitede yürütülebilmesi öncelikle sıkı bir planlamayı gerektirir. Dikim paydaşlarımız dikim öncesinde, nihai üründen beklenen özellikleri bilerek, numune üzerinde itinalı bir ön hazırlık ve denemeden sonra dikim işlemlerine başlar.

YIKAMA;

Oldukça çetrefilli yıkama işlemlerine dayanan tasarımın, giyimi zevke dönüştürmesi, muhtelif aşamalarda farklı şekillerde yürütülen yıkama işlemlerindeki beceriye ve sanata muhtaçtır. özgün ve yüksek kalite bir denim’in yıkama aşaması da özel olmalıdır ürünlerimiz 85% oranında özel tasarıma uygun bir el çalışması gerçekleştirilmektedir.

AKSESUAR;

Moda merkezlerinin cazibe alanı olan aksesuar dünyasında, Ala Moda özgün tasarımları ile yerli ve İtalyan aksesuarlarını ürünlerine katarak tasarımını zenginleştirmektedir.

DESEN GRUBU;

Baskı, nakış, desen ve özellikle SS 14 kesi taşlarla bezenmiş ürünlerimizin oldukça hassasiyet gerektiren tasarımlarımızı, uzun süre bozulmadan ve özelliğini yitirmemektedir.

İMALAT;

İç bünyede yürütülen muhtelif imalat aşamalarının her biri, süreçlerin, tasarımın ruhuna uygun şekilde yürütülebilmesini sağlayacak şekilde planlanmakta ve yürütülmektedir.

KALİTE KONTROL;

Girdi, proses ve final kalite kontrol aşamaları, her ara aşamada bıkmadan ve her defasında aynı hassasiyetle yürütülmektedir.